ANBI

Stichting Wonen Zuid is een Algemeen Nuth Beogende Instelling. Een zogenaamde ANBI. Op deze pagina leggen wij verantwoording af over een aantal zaken in het kader van de regelgeving voor ANBI's.

Naam
Stichting Wonen Zuid

RSIN/fiscaal nummer
002581966

Adres
Postbus 400, 6040 AK Roermond
Bezoekadressen

Doelstelling
Wonen Zuid is een woningcorporatie. Een organisatie die zich richt op het bouwen en beheren van woonruimte, voornamelijk sociale woningbouw.
Wij helpen mensen te wonen zoals zij wensen, met de mogelijkheden die zij hebben. We richten ons daarbij in eerste instantie op onze primaire doelgroep: mensen die vaak aangewezen zijn op een woningcorporatie om goed en betaalbaar te kunnen wonen.

Ondernemingsplan
'Kansen voor groei' is het actuele ondernemingsplan van Wonen Zuid.

Bestuur
De namen en functies van bestuur en Raad van Commissarissen staan op pagina 50 t/m 52 van het jaarverslag 2018 van Wonen Zuid.

Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid is beschreven in de statuten en reglement RvC en bestuur, het reglement Raad van Commissarissen, het reglement beoordelings- en beloningscommissie en op pagina's 41 en 52 van het jaarverslag 2018 van Wonen Zuid.
De bezoldiging van bestuur en commissarissen staat op pagina 161 en 162 van het jaarverslag 2018.
Voor de medewerkers van de corporatie geldt het beloningsbeleid uit de cao woondiensten.

Activiteiten
Een verslag van de uitgeoefende activiteiten vindt u in het jaarverslag 2018.

Financieel
Onze financiƫle verantwoording leggen wij af in de jaarrekening 2018. Deze maakt onderdeel uit van ons jaarverslag 2018.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden