Boiler

Een boiler is een toestel om water op te warmen, op te slaan en warm te houden. In tegenstelling tot een warmwatergeiser, waar het water alleen wordt opgewarmd als er vraag naar is, wordt bij een boiler een voorraad water in een thermisch geïsoleerd vat constant op temperatuur gehouden.