Leefbaarheid

Het begrip leefbaarheid omvat de mate waarin een stad, buurt of wijk aantrekkelijk en/of geschikt is om te wonen of werken. Deze beleving is echter subjectief, want wat voor de een leefbaar is, is dat voor de ander niet. De Rijksoverheid maakt onderscheid tussen drie thema’s met betrekking tot het begrip leefbaarheid. Ten eerste de fysieke omgeving. Denk hierbij aan de marktwaarde van het vastgoed en/of de aanwezige voorzieningen in een wijk. Ten tweede wordt er gekeken naar de sociale omgeving. Denk bijvoorbeeld aan de bevolkingssamenstelling en de sociale interactie tussen bewoners. Veiligheid is het derde thema en kijkt naar zaken zoals overlast, vervuiling en criminaliteit.