Urgentie

Je kunt in een situatie terecht komen waarin je dringend een (andere) woning nodig hebt, oftewel er is sprake van urgentie. We raden je aan om je dan zo snel mogelijk in te schrijven bij Thuis in Limburg. Binnen het woningaanbod van Thuis in Limburg vind je naast woningen die verhuurd worden op basis van inschrijftijd ook woningen die verhuurd worden op basis van loting of eerste reageerder. Bij deze woningen is inschrijfduur niet van belang en kom je wellicht eerder in aanmerking voor een woning. Als er sprake is van een medische urgentie adviseren wij je om contact op te nemen met de WMO-afdeling van de gemeente waarin je woont.  

Woonurgentie Heerlen
Samen met de gemeente hebben alle woningcorporaties in Heerlen een urgentieregeling ingesteld om mensen in sociale noodsituaties snel aan een woning te helpen. Deze regeling houdt in dat je zelf een urgentieverklaring moet aanvragen om voorrang te krijgen bij het verkrijgen van een woning. Een deskundige en onafhankelijke commissie beoordeelt de aanvraag en kijkt of jouw situatie urgent genoeg is om voor de regeling in aanmerking te komen. De urgentieregeling is vooralsnog alleen in Heerlen van toepassing. Kijk voor meer informatie op www.woonurgentieheerlen.nl