29 januari 2021leestijd: 2 min

Aanpak Rolduckerveld voorbeeld in Nederland

 

Wij maken Rolduckerveld klaar voor de toekomst
Samen met de gemeente Kerkrade, HEEMwonen, Provincie Limburg en Stadsregio Parkstad Limburg zijn we in 2019 gestart met de aanpak van het gedeelte van Rolduckerveld tussen de Ailbertuslaan en de Dir. Van der Mühlenlaan. De komende jaren worden woningen gesloopt en nieuw gebouwd. De nieuwe woningen worden zeer energiezuinig en duurzaam, zodat de energielasten voor mensen laag zijn. Ook de openbare ruimte zoals wegen en groen wordt geheel vernieuwd. Hiervoor is de gemeente Kerkrade verantwoordelijk.

De Rijksoverheid steunt ons hierin
Dit doet zij middels de Regio Deal. Hierin maken Rijk en regio afspraken over bijvoorbeeld betere scholing, opleiding en meer werk voor de inwoners. In Nederland zijn 14 Regio Deals waar de Regio Deal Parkstad Limburg één van is. Van de Regio Deal Parkstad is 5,5 miljoen euro bestemd voor Rolduckerveld. Dit bedrag wordt door de betrokken partijen in Rolduckerveld geïnvesteerd in bijvoorbeeld onderwijs, gezondheidszorg en het verbeteren van werkgelegenheid met als doel bewoners te ondersteunen.

Leren van elkaar
Van 25 t/m 28 januari was er een digitale kennisconferentie voor het Rijk en de regio’s. Hier werden op allerlei manieren ervaringen en kennis gedeeld werden. Minister Schouten sloot de week af met een online live-cast. Hierin kwamen ook de ervaringen en resultaten uit Parkstad-Limburg aan bod. Onze bestuurder Arnold van Malde vertelde hierin over de ervaringen van Wonen Zuid. 

De aanpak van Rolduckerveld is een voorbeeld in Nederland. Dit blijkt uit de brief die de ministers Ollongren en Schouten hebben geschreven aan de Tweede Kamer in het kader van de zogenaamde Regio Deal.