09 januari 2024leestijd: 2 min

Nieuwe regels voor onze woongebouwen

 

In 2024 krijgen wij te maken met strengere regels voor onze woongebouwen. Deze regels komen er om onze woongebouwen brandveilig te houden. Dit betekent iets voor: 
- het veilig stallen van scootmobielen;
- de spullen die in de algemene ruimten van onze woongebouwen      staan.

Scootmobielen moeten worden gestald op een daarvoor aangewezen scootmobielplek
Op dit moment hebben wij in onze woongebouwen nog niet genoeg veilige plekken om scootmobielen te stallen. Daarom zorgen wij ervoor dat deze plekken er komen. In de woongebouwen waar nog niet genoeg veilige stallingsplekken zijn, maken we afspraken met de huidige scootmobielgebruikers over waar zij hun scootmobiel in de tussentijd kunnen stallen. 

De vluchtwegen in onze woongebouwen moeten vrij zijn van obstakels
Obstakels zijn bijvoorbeeld: 
- decoratiemateriaal
- vervoersmiddelen
- meubilair
- huisvuil

Al deze spullen mogen dus niet meer geplaatst worden in de algemene hal, de gang, kelder, vluchttrap, overloop of trappenhuis. 

Veiligheid voor alles
Wij realiseren ons dat niet iedereen blij is met deze regels. Daarom kijken wij, ook met bewoners, naar mogelijke oplossingen. De veiligheid blijft echter voorop staan. 

Wij roepen onze bewoners met een scootmobiel op zich bij ons te melden
Dat kan via [email protected] of via 088 66 53 653. Als er problemen met de stalling zijn, dan kijken we samen naar wat wel mogelijk is.