17 maart 2021leestijd: 2 min

Rolduckerveld in de toekomst: kijk mee! 

 

De komende jaren wordt Rolduckerveld klaar gemaakt voor de toekomst. Zo worden er 455 woningen gesloopt en komen er weer 379 nieuwe woningen voor terug. Deze woningen voldoen aan alle eisen van deze tijd zoals gasloos en energieneutraal. Ook de openbare ruimte wordt helemaal vernieuwd. Samen met bewoners maken we plannen hiervoor. En nog belangrijker, samen met alle betrokken partijen starten we met acties om de buurtbewoners te steunen bij dingen waar zij misschien nog hulp bij nodig hebben. 

Hoe ziet Rolduckerveld uit in 2035?
We laten graag zien hoe Rolduckerveld in 2035 uit ziet. Daarom hebben we een animatie laten maken die een indruk geeft van het Rolduckerveld van de toekomst. Klik hier voor de animatie.  Op de website van de gemeente Kerkrade is meer informatie te vinden over het bestemmingsplan, schetsplan e.d.

Nieuw bestemmingsplan
Om de plannen in Rolduckerveld mogelijk te maken, was er een nieuw bestemmingsplan nodig. Een bestemmingsplan is een gemeentelijk plan dat aangeeft wat waar ruimtelijk mag. Bijvoorbeeld waar woningen gebouwd mogen worden. Op 17 maart wordt het plan ter inzage gelegd. Ga hiervoor naar www.ruimtelijkeplannen.nl. Als alles volgens planning verloopt, maakt de gemeenteraad in het tweede of derde kwartaal van 2021 het bestemmingsplan definitief. 

Partners in Rolduckerveld
De gemeente Kerkrade, HEEMwonen, Wonen Zuid en Provincie Limburg en Stadsregio Parkstad Limburg zijn eind 2019 gestart met de aanpak van het gedeelte van het Rolduckerveld tussen de Ailbertuslaan en de Dir. Van der Mühlenlaan. De partijen werken samen aan de toekomst van Rolduckerveld.