30 maart 2023leestijd: 2 min

Trots op je wijk - Tegelarijeveld Roermond

 

De wijk Tegelarijeveld in Roermond wordt de komende jaren flink op de schop genomen. We willen de kwaliteit en het energielabel van de woningen verbeteren en meer ruimte creëren voor groen en ontmoeting. Daarmee willen we de huidige bewoners, maar ook toekomstige bewoners weer trots laten zijn op hun wijk.

En hoe kan dat beter dan hen te betrekken bij onze plannen en hen te laten meedenken over het hoe en wat. Dat doen we op verschillende manieren.  We hebben de bewoners van de appartementencomplexen aan de Schepen van der Portenstraat en Schepen van Hertefeltstraat bezocht om te onderzoeken wat hun wensen zijn.

Daarna is een informatiemarkt georganiseerd met onze plannen en zijn we nogmaals bij iedereen langsgegaan om vragen te beantwoorden en wensen op te halen.

In oktober 2024 wordt gesloopt en maken de verouderde appartementen zonder lift plaats voor appartementen met lift voor ouderen en jongeren én voor verschillende inkomensgroepen. Ook komt er een park in de wijk. 

Voordat we gaan slopen moeten we nog iets doen. In deze wijk wonen ook veel dieren zoals gierzwaluwen en vleermuizen. Vanwege de Flora- en faunawet moeten we maatregelen nemen zoals het ophangen van ruim 200 nestkasten om deze dieren een goed onderkomen op een andere plek in de wijk te geven.