29 maart 2024leestijd: 2 min

Verwijderen gevelsteen als startschot voor nieuwbouw De Kemp Roermond

 

Deze week gaven we een officieel tintje aan de start van de sloop- en nieuwbouw in de wijk De Kemp. Samen met (oud)bewoners, de aannemer en de gemeente Roermond stonden we stil bij de sloop van in totaal 126 oude, naoorlogse arbeiderswoningen. Deze worden vervangen door 124 nieuwbouwwoningen.

Gevelsteen

Als herinnering aan de oude wijk, werd door twee wethouders van de gemeente een oude gevelsteen uit 1951 uit een van de woningen gehaald. Deze steen krijgt in ons nieuwbouwproject een nieuw plekje.

Achterom is kermis

Daarnaast kreeg de voorzitter van de wijkraad het eerste exemplaar van het boekje ‘Achterom is kermis – verhalen uit de Kemp, overhandigd. Dit boekje is tot stand gekomen met hulp van (oud)bewoners en organisaties uit de Kemp en is bedoeld als aandenken voor zowel terugkerende als nieuwe bewoners van de wijk.

Over onze plannen

De Kemp wordt de komende twee jaar nieuw leven ingeblazen. We bouwen energiezuinige, duurzame en comfortabele woningen. Deels levensloopbestendige - en deels eengezinswoningen. Daarmee willen we ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen wijk kunnen blijven wonen. Iets dat voor de bewoners van de Kemp heel erg belangrijk is. Veel bewoners die tijdelijk ergens anders (gaan) wonen, keren terug in hun wijk als de nieuwbouw klaar is.

In het nieuws

Lokale omroep ML5 maakte een reportage over onze plannen: https://www.ml5.nl/nieuws/start-nieuwbouwproject-in-volkswijk-de-kemp-in-roermond/

Wil je meer lezen over onze plannen voor de Kemp? Dat kan hier.