Visitatie

Begin 2019 hebben wij een maatschappelijke visitatie laten uitvoeren. Een extern en onafhankelijk bureau heeft onze maatschappelijke prestaties over de periode 2015 t/m 2018 beoordeeld. Interne en externe belanghebbenden zijn gevraagd hoe tevreden zij over ons zijn op diverse thema’s. Via onderstaande links zijn het volledige visitatierapport, de publieksversie en de bestuurlijke reactie te downloaden. 

Visitatierapport 2019
Publieksversie visitatierapport 2019
Bestuurlijke reactie op het visitatierapport