Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) is een onafhankelijk instituut dat zich bezighoudt met de optimale financiering van vastgoed in de publieke sector. In feite staat het WSW garant voor de rente- en aflossingsverplichtingen van corporaties. Ieder jaar krijgen we een beoordeling van het WSW. Deze kun je hieronder downloaden. 

Borgingsbrief