Ik werk aan een basisbehoefte van mensen: fijn wonen

Testimonial

“Vóór Wonen Zuid werkte ik ook al bij een woningcorporatie. Door een reorganisatie werd mijn functie daar smaller. Met minder inhoud. Nu ben ik al 12 jaar bij Wonen Zuid ‘aan boord’. De eerste jaren als senior woonconsulent. Dat was een hele brede functie. Ik hield mij bezig met bijvoorbeeld incasso, verhuur, projecten, verkoop en herstructurering. We zijn nu een paar reorganisaties verder en inmiddels ben ik wijkregisseur. Ik zit vooral aan de ‘ontwikkelkant’, in het voortraject van de ontwikkeling van wijkvisies. Daarna bedenk je pas de uitvoeringsprogramma’s. En als een aanbieding in de markt is, bekijk je of dit iets voor Wonen Zuid is. Dat kan een vraag zijn vanuit een zorgpartij of een herbestemming van een bestaand iets, een schoollocatie bijvoorbeeld. 

Treebeek, in Brunssum, is een voorbeeld van zo’n ontwikkeling. Vanuit visie en beleid hebben we een stadsdeelvisie gemaakt, samen met de gemeente Brunssum. Je ontwikkelt samen een proces en in de loop van de tijd zie je de wijk veranderen. Hier ben ik al 10 jaar mee bezig. Met slopen, renoveren en met nieuwbouw. Hierbij kijk ik steeds naar wat een wijk nodig heeft. En naar wat de mensen nodig hebben om in de wijk te blijven. Wat hun behoefte is. Daarom zijn voorzieningen in een wijk ook zo belangrijk. 
Een woonwijk blijft nooit hetzelfde. De populatie verandert en daarmee veranderen ook behoeften. Dus geschikte woningen, openbare ruimtes, voorzieningen… dat moet allemaal in elkaar vallen. Daar ben je voortdurend over in gesprek met bewoners, met de gemeente, met stakeholders. Want succes zit ‘m in de samenwerking, alleen kan je dit niet. 
Het doet goed om te zien wat je bereikt in een wijk. En ook om je te realiseren dat je werkt aan een van de belangrijkste dingen voor mensen, een basisbehoefte: fijn wonen. 
.   
Als jonkie in het vak heb ik geleerd om huizen te verhuren, mensen te helpen, in te grijpen bij overlast situaties. Daar heb ik profijt van in mijn huidige functie. Ik begrijp nu heel goed wat ik aan het voorbereiden ben, nu ik aan de ontwikkelkant zit. Waar ik rekening mee moet houden, hoe je dingen moet uitwerken. Maar ik ben nog steeds veel in de wijk. Ik wil een gevoel hebben bij wat er leeft en speelt. 

Waar ik nu mee bezig ben, heb ik mede te danken aan Wonen Zuid. Je krijgt veel verantwoordelijkheid, ruimte en vrijheid om je werk te doen, om je te ontwikkelen. Als je wil doorgroeien, dan kan dat binnen onze organisatie. En als het eens minder goed gaat, dan is er altijd zorg voor je, of een luisterend oor. Het is een menselijke werkgever. Het is niet voor niets dat veel mensen zo lang binnen de organisatie blijven. Ik zou ook niet weten wat ik anders zou willen doen. Ik vind het leuk om de moeilijke projecten te doen, bergen te verzetten, puzzelen om iets voor elkaar te krijgen. Ik bijt me graag vast in vraagstukken. 
Ja, wonen blijft mij boeien. Waarom? Het zit ‘m dan toch in dat kleine niveau, dat mensen fijn moeten kunnen wonen.”

Meriam Agouzoul - wijkregisseur