Benchmark woningcorporaties: mooi resultaat voor Wonen Zuid

Publicatiedatum: 12-12-2019

Ieder jaar voert Aedes, een benchmark uit. In deze benchmark worden ruim 300 woningcorporaties op een aantal onderwerpen met elkaar vergeleken. Doel van de benchmark is ook dat corporaties van elkaar kunnen leren en zich kunnen verbeteren. Bij de scores staat een A voor een bovengemiddelde score, een B voor een gemiddelde en een C voor een score onder het gemiddelde. Op 4 van de 5 onderdelen scoren we dit jaar een mooie B; op 3 onderdelen een verbetering ten opzichte van vorig jaar. 

Hieronder lees je een beknopte toelichting op de gemeten onderwerpen.

Huurderstevredenheid
Nieuwe huurders en huurders met een reparatieverzoek zijn net iets meer tevreden over Wonen Zuid dan het landelijk gemiddelde. Huurders die hun woning verlaten, zijn net zo tevreden over ons dan het landelijk gemiddelde. 

Betaalbaarheid
De gemiddelde huurprijs van onze sociale huurwoningen ligt met € 529,- iets onder het landelijk gemiddelde van € 531,-.

Duurzaamheid
Voor wat betreft de verduurzaming van onze woningen liggen we ondanks onze inhaalslag nog iets achter op het landelijk gemiddelde. Onze gemiddelde Energie-index bedraagt 1,72 t.o.v. 1,57 in de branche. Onverminderd zal onze aandacht hierop gericht blijven.

Bedrijfslasten
We brachten onze bedrijfslasten verder omlaag naar gemiddeld € 748,- per woning. Daarmee zitten we € 25,- lager dan corporaties met een vergelijkbaar aantal woningen en € 37,- lager dan het gemiddelde in de sector.

Onderhoud en woningverbetering
Onze kosten voor onderhoud en woningverbetering liggen per woning iets hoger dan gemiddeld (€ 2.629,- ten opzichte van € 2.619,-). De ervaren woonkwaliteit ligt wat hoger dan gemiddeld (7,0 versus 6,8).

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden