Prestatieafspraken

Elk jaar maken wij samen met de gemeentes en de huurdersorganisaties in ons werkgebied prestatieafspraken. Daarin leggen we vast wat we het komende jaar in die betreffende gemeente gaan doen.

In navolging van de Woningwet overleggen corporaties met gemeenten en huurdersorganisaties over de volkshuisvestelijke opgaven in een gemeente. De meeste gemeenten hebben een woonvisie. Dat is een document waarin staat wat de ambities van de gemeente zijn op de woningmarkt. Het geeft antwoord op vragen als: Hoeveel nieuwe woonruimte moet er komen en voor wie? Hoe zorgen we ervoor dat bestaande woningen betaalbaar blijven? En welke voorzieningen hebben we nodig in de buurten? In de prestatieafspraken wordt vastgelegd welke bijdrage de woningcorporaties in de gemeente leveren aan die ambities.

In 2021 werken de partijen samen aan concrete prestaties op vijf thema’s:

  1. beschikbaarheid, kwaliteit en transitie
  2. duurzaamheid
  3. wonen en zorg
  4. leefbaarheid
  5. beschikbaarheid

Prestatieafspraken 2022

Hieronder vind je de prestatieafspraken per gemeente:

Gemeente Sittard-Geleen
2022
meerjarig

Gemeente Valkenburg
2022
meerjarig

Gemeente Nederweert
2022

Gemeente Kerkrade
2022
meerjarig

Gemeente Beekdaelen
2022
meerjarig

Gemeente Heerlen
2022

Gemeente Roermond
2022
meerjarig

Gemeente Brunssum
2022
meerjarig

Gemeente Leudal
2022
meerjarig

Gemeente Maasgouw
2022
meerjarig