Toezichtskader RvC

De Raad van Commissarissen van Wonen Zuid heeft een eigen toezichtskader. Dit gaat over de formele kant van toezicht houden: intern en extern neergelegde taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Commissarisen en bestuur etc. Het toezichtskader van de Raad van Commissarissen van Wonen Zuid is hieronder te downloaden.