Meedenken

Wie bij Wonen Zuid huurt doet mee!

Bewoners weten zelf het beste wat er speelt en leeft in hun buurt. Daarom overleggen we regelmatig met onze huurders. Want werken aan goed wonen is iets wat we samen moeten doen.

Overlegtafels
Wonen Zuid en de huurdersbelangenverenigingen HTM, St. Pietersrade en Op het Zuiden hebben gewerkt aan een nieuwe manier van samenwerken en overleg. Hiervoor hebben we een model gemaakt dat uitgaat van vier verschillende overlegtafels: 

  1. bestuurlijk overleg 
  2. beleidsmatig overleg 
  3. wijk- en buurtgericht overleg
  4. individueel overleg

Meedoen?
Je kunt op allerlei manieren meedoen en meedenken met Wonen Zuid en de huurdersorganisaties. In de vorm van traditioneel overleg, maar ook digitaal, bijvoorbeeld via Facebook. Je geeft zelf aan op welk niveau je betrokken wilt worden. Een bijdrage leveren aan wijkgerichte activiteiten? Meedenken in een bestuurlijke setting? Of digitaal een bijdrage leveren? Alles kan en mag. Want als je bij ons huurt, dan doe je mee. 

Interesse? 
Stuur ons dan een mail via info@wonen-zuid.nl. Vermeld daarin in ieder geval je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Weet je al op welke manier je mee wilt doen? Geef dat dan alvast aan.

Filmpje
In het filmpje hieronder zie je hoe anderen zich inzetten voor buurt en wijk. 

Wie bij Wonen Zuid huurt doet mee!