Aanvraag glasverzekering

Aanvraag glasverzekering

Algemene informatie
De glasverzekering verzekert al het verticale glas in de woning dat buitenlicht via ramen en deuren doorlaat. Uitzondering hierop zijn glas in lood-ramen met een motief. De glasverzekering kan op de eerste dag van elke maand ingaan.

De kosten van deze verzekering kunnen jaarlijks worden aangepast. De glasverzekering kost op dit moment € 1,91 per maand.

Ondergetekende vraagt hierbij een glasverzekering aan voor zijn/haar huurwoning.
Gegevens aanvrager
Aanvraag
Akkoordverklaring*