Aanvraag inwonen of samenwonen

Formulier aanvraag inwonen/samenwonen

Huurder
Toekomstige inwoner/samenwoner
Huidige woonsituatie
Overige meeverhuizende personen
De aanvraag heeft betrekking op
Bijlagen
Om je aanvraag voor inwoning/samenwoning in behandeling te nemen, is het belangrijk dat je de volgende documenten bijvoegt: