Aanvraag rioolverzekering

Formulier aanvraag rioolverzekering

Algemene informatie
Met de rioolverzekering verzeker je het binnen- en buitenriool van je huurwoning tegen verstoppingen. Dit betekent dat je verstoppingen vanaf bijvoorbeeld de afvoeren van toilet, douche, lavet en wastafel tot aan de aansluiting op het gemeenteriool en de hemelwaterafvoer kunt laten verhelpen zonder dat de kosten hiervan voor jou zijn. De kosten van de rioolverzekering kunnen jaarlijks worden aangepast. De rioolverzekering kost op dit moment € 0,24 per maand.

De rioolverzekering kan ingaan op de eerste dag van elke maand. Nadat de verzekering is afgesloten duurt het drie maanden voordat je daadwerkelijk verzekerd bent. Is er eerder sprake van een verstopping? Dan betaal je een starttarief van € 50,00 omdat er direct kosten worden gemaakt.

Ondergetekende vraagt hierbij een rioolverzekering aan voor zijn/haar huurwoning van Wonen Zuid.
Gegevens aanvrager
Akkoordverklaring
Akkoordverklaring