De huur opzeggen

Huur opzeggen

Huur opzeggen
Ondergetekende(n) zegt/zeggen hierbij de huur van de volgende huurovereenkomst op:*
Gegevens
Opzegtermijn
LET OP! De opzegtermijn is minimaal één maand.

Je kunt je huur elke dag van een kalendermaand opzeggen behalve op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag. In dat geval kan je de huur opzeggen op de eerstvolgende werkdag. De opzegtermijn gaat in op de datum dat wij de huuropzegging ontvangen.
Nieuw (correspondentie) adres
Wat is de reden van de huuropzegging?
Wat is de reden van de huuropzegging?*
Naar welk type woonruimte verhuis je?
Naar welk type woonruimte verhuis je?*
Betalingsgegevens