De huur opzeggen als nabestaande

Huur opzeggen als nabestaande

Huur opzeggen als nabestaande
Ondergetekende(n) zegt hierbij de huur op van een:*
Gegevens overleden huurder
Opzegtermijn
De opzegtermijn is minimaal één maand. Je kunt de huur elke dag van een kalendermaand opzeggen behalve op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag. In dat geval kan de huur de eerstvolgende werkdag worden opgezegd. De opzegtermijn gaat in op de datum dat wij de huuropzegging ontvangen.
Correspondentie adres en gegevens nabestaande/erven
Eventueel te veel betaalde huur etc. kan worden overgemaakt op:
Benodigde documenten