Eenmalige huur verlaging 2021

Op deze pagina vind je meer informatie over de eenmalige huurverlaging 2021.

Voorwaarden om voor de huurverlaging in aanmerking te komen
Wonen Zuid heeft een voorstel tot huurverlaging gedaan aan ruim 1.000 ‘dure scheefwoners’. Er waren drie belangrijke voorwaarden om voor de huurverlaging in aanmerking te komen:

  1. De huurder woont  in een zelfstandige woning en heeft een zogenaamd ‘gereguleerd huurcontract’. 
  2. De netto huur van de woning is hoger dan € 633,25 (bij een huishouden van 1 of 2 personen) of hoger dan € 678,66 (bij een huishouden van 3 of meer personen). Alle inwonende kinderen tellen mee in de huishoudgrootte, ongeacht hun leeftijd.
  3. Huurders hadden in 2019 een (gezamenlijk) bruto huishoudinkomen hebben dat lager dan of gelijk was aan ongeveer €23.700 voor eenpersoonshuishoudens of ongeveer €32.100 voor meerpersoonshuishoudens. 

Op basis van gegevens van de Belastingdienst over inkomens in 2019 bleek dat ruim 1.000 huurders van Wonen Zuid aan deze voorwaarden voldoen. Daarmee zijn zij ‘dure scheefwoners’. Bij die ruim 1.000 huurders hebben we de netto huur per 1 april 2021 verlaagd tot € 633,25 of € 678,66. 

Kan ik ook zelf een verzoek tot huurverlaging doen? 
Ja, dat kan van 1 januari 2021 tot en met 30 december 2021.

Voorwaarden om een verzoek tot huurverlaging te doen 
Om een verzoek tot huurverlaging te doen, moet je aan drie voorwaarden voldoen. De eerste twee voorwaarden zijn gelijk aan de voorwaarden die ook gelden als Wonen Zuid een voorstel doet (zie hierboven). Voor de derde voorwaarde gaat het om de helft van de (gezamenlijke) bruto huishoudinkomensgrenzen zoals eerder weergegeven. Waarbij het gaat om het (gezamenlijk) bruto huishoudinkomen over de laatste 6 maanden voorafgaand aan je verzoek. 

Wij hebben overigens een invulmodel gemaakt waarmee je snel kunt bepalen of het indienen van een verzoek tot huurverlaging zinvol is. Je hoeft in dit model maar vijf gegevens in te vullen. Hieronder vind je de link naar het invulmodel.  

Voldoe je aan de voorwaarden en wil je een verzoek tot huurverlaging doen?
Dan hebben wij bewijslast nodig over de actuele samenstelling van jouw huishouden (aantal leden en leeftijden) en de inkomensgegevens van het huishouden. In de vraag en antwoord wordt uitgelegd waar bewijslast aan moet voldoen. Zowel daar als onder aan deze pagina staat een ‘Aanvraagformulier verzoek tot huurverlaging 2021’ met een toelichting erbij. Dit aanvraagformulier kun je gebruiken voor het doen van een verzoek tot huurverlaging. Vul de gegevens in op pagina 3 van het document, onderteken dit en stuur dit inclusief de benodigde bewijslast aan ons op. 

Heb je nog vragen? 
Neem dan gerust contact op met de medewerkers van ons Serviceteam. Zij zijn van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur bereikbaar. Zij helpen je graag.