WMO

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Zij moeten er dan ook voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en zo lang mogelijk kunnen meedoen met de maatschappij. Via de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) geeft de gemeente ondersteuning hierbij en regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. 

Gemeenten voeren de WMO uit
Iedere gemeente legt hierbij andere accenten. Wil je meer weten over de mogelijkheden van een Wmo aanpassing voor jouw woning? Kijk dan hieronder op de link van de gemeente waar je woont voor meer informatie.