Afrekening stook- en servicekosten

Energiekosten
Helaas stijgen de energiekosten dit jaar fors. We willen je woonlasten zo laag mogelijk houden. Daarom hebben we samen met andere woningcorporaties een elektra- en gascontract afgesloten met Vattenfall. Hierin hebben we voor de komende jaren een vaste prijs afgesproken voor elektra en gas. 

Verlaging BTW-tarief
Een andere maatregel om de woonlasten te beperken is de verlaging van het BTW-tarief op de levering van energie (gas en elektra). De overheid verlaagt dit tarief vanaf 1 juli tot en met 31 december van 21% naar 9%. Je ziet dit terug in de eindafrekening van de servicekosten over 2022.