Welk kenmerk kan ik gebruiken bij mijn betaling?

Als kenmerk kun je het beste je klantnummer gebruiken. Heb je dit niet bij de hand? Vermeld dan duidelijk je naam en adres (postcode en huisnummer) bij de betaling. Betalingen kun je overmaken naar rekeningnummer NL85 INGB 06 55 61 37 30 ten name van Wonen Zuid.