Wat is de aftoppingsgrens in 2021?

De aftoppingsgrens is een wettelijk vastgestelde grens die van belang is bij woningtoewijzing. Aan wie we woningen met een kale huurprijs tot en met die grens mogen toewijzen hangt af van de grootte en het inkomen van het huishouden. De aftoppingsgrens is dus afhankelijk van de grootte van uw huishouden (thuiswonende kinderen tellen mee):

  • Voor een- en tweepersoonshuishoudens is deze in 2021
    € 633,25.
  • Voor drie- en meerpersoonshuishoudens is deze in 2021
    € 678,66.

De aftoppingsgrens is van belang in verband met verzoeken tot huurverlaging die huurders in 2021 kunnen doen. Bij een laag inkomen en een kale huurprijs die hoger is dan de geldende aftoppingsgrens, kan zo’n verzoek worden ingediend. Voor meer informatie zie de veelgestelde vragen over de Wet eenmalige huurverlaging 2021.