Wat is de liberalisatiegrens in 2021?

De liberalisatiegrens is de wettelijk vastgestelde grens die bepaalt of een huurwoning binnen de sociale huur of de vrije sector valt. Ligt de huurprijs op het moment van aangaan van de huurovereenkomst hoger dan de liberalisatiegrens dan bewoon je een vrij sector-huurwoning ofwel een geliberaliseerde woning. De liberalisatiegrens is in 2021 € 752,33.

Ligt de huurprijs op het moment van aangaan van de huurovereenkomst lager dan of op de liberalisatiegrens dan bewoon je een sociale huurwoning. Afhankelijk van het inkomen komt jouw huishouden dan in aanmerking voor huurtoeslag. Dat blijft zo, ongeacht de ontwikkeling van de huurprijs. Tenminste, als het inkomen dusdanig laag blijft dat je huurtoeslaggerechtigd bent.