Welke bezwaarmogelijkheden tegen de huuraanpassing heb ik?

De huren van 98,7% van onze woningen – de zogenaamde gereguleerde woningen - worden dit jaar niet verhoogd. Ben je het desondanks niet eens met de huur(aanpassing) per 1 juli 2021? Dan kun je bij Wonen Zuid bezwaar hiertegen maken. In het volgende overzicht vind je redenen om bezwaar te maken. 

  • De maximale huurprijsgrens wordt overschreden. Deze maximale huur wordt bepaald door het aantal zogenaamde woningwaarderingspunten (WWS) van je woning. 
  • Wij verhogen binnen 12 maanden na ingang van de laatste wettelijke huurprijswijziging opnieuw de huurprijs. Echter, in sommige gevallen mogen wij  binnen 12 maanden de huur tweemaal verhogen. Dit staat beschreven in het Burgerlijk Wetboek artikel 7:250 lid 3 // Een voorbeeld: als je huurprijs in 2020 per 1 september is verhoogd (eigenlijk twee maanden te laat), mag de huurprijs in 2021 weer gewoon per 1 juli worden verhoogd. Dit mag omdat de huurprijs in het daaraan voorafgaande jaar 14 maanden gelijk is gebleven.
  • Het voorstel tot huuraanpassing is te laat ingediend, namelijk na 30 april 2021. Wij moeten ervoor zorgen dat je het voorstel tot huuraanpassing uiterlijk 30 april 2021 in de brievenbus hebt als we de huurprijs per 1 juli 2021 aanpassen. Hier moet dus minimaal twee maanden tussen zitten.
  • De huuraanpassing is hoger dan wettelijk toegestaan. De huur van gereguleerde zelfstandige woningen mag per 1 juli 2021 niet worden verhoogd. De huur van geliberaliseerde woningen mag per 1 juli 2021 met maximaal 2,4% worden verhoogd.
  • Er loopt een procedure huurverlaging op grond van onderhoud bij de Huurcommissie of de Huurcommissie heeft een uitspraak gedaan waarbij je in het gelijk bent gesteld.
  • Vormvereisten; er staan fouten in het voorstel tot huuraanpassing.

Het is dus niet mogelijk bezwaar te maken tegen de huuraanpassing op grond van eventueel aanwezige ernstige gebreken of tekortkomingen in of aan de woning. Deze zaken kun je wel op ieder moment aan de orde stellen in een zogenaamde onderhoudsprocedure. Meer informatie hierover kun je opvragen bij de Huurcommissie.

Tip: Bij geliberaliseerde huurcontracten is het dit jaar ook mogelijk om bezwaar te maken. De bezwaargronden zijn dezelfde als hierboven aangegeven, met uitzondering van de eerste.

Bij huurcontracten voor garages, parkeerplaatsen, bergingen, scootmobiel plekken en commerciële ruimtes is het niet mogelijk bezwaar te maken.