Kan ik als huurder ook zelf een verzoek tot huurverlaging doen?

Ja, dat kan van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 door middel van dit formulier. Deze kun je per mail sturen naar info@wonen-zuid.nl of per post naar antwoordnummer 30, 6040VB Roermond. Wij hebben een invulmodel gemaakt waarmee je snel kunt bepalen of het indienen van een verzoek tot huurverlaging zinvol is. Je hoeft in dit model maar vijf gegevens in te vullen. Hieronder vind je de buttonlink naar het invulmodel.  

Lukt het indienen van een verzoek niet meer in januari? Zowel de Huurdersraad Wonen Zuid als wij adviseren dan te wachten met het zelf indienen van een verzoek tot huurverlaging tot begin maart 2021. Want misschien krijg je al van ons in februari een voorstel tot huurverlaging op basis van gegevens van de Belastingdienst over jouw inkomen in 2019. Je hoeft dan zelf niets meer te doen.

Wil je desondanks niet wachten op ons eventuele voorstel tot huurverlaging? Indienen van een verzoek kan altijd. Als aan alle voorwaarden wordt voldaan en de bewijsstukken zijn compleet, dan doet Wonen Zuid binnen drie weken een voorstel tot huurverlaging. Uitzondering daarop zijn verzoeken die we binnenkrijgen in de periode 1 februari tot het moment waarop wij voorstellen tot huurverlaging doen. Deze worden in behandeling genomen nadat we de voorstellen hebben gedaan.