Wanneer gaat de huurverlaging in bij het doen van een verzoek tot huurverlaging?

Heb je in februari geen voorstel tot huurverlaging van ons gekregen? Dan kun je alsnog zelf een verzoek tot huurverlaging indienen, inclusief de benodigde bewijsstukken. De behandeling van de verzoeken en de ingangsdatum van de huurverlaging zijn afhankelijk van een aantal factoren:

  • Verzoeken die we in januari binnenkrijgen, worden direct in behandeling genomen. Bij goedkeuring van complete verzoeken gaat de huurverlaging in op 1 maart 2021.
  • Verzoeken die we ontvangen in de periode tussen 1 februari en het moment waarop wij voorstellen tot huurverlaging doen nemen wij in behandeling nadat we de voorstellen hebben gedaan. Voor huurders die van ons geen voorstel hebben ontvangen, maar die zelf wel een compleet verzoek hebben gedaan dat goedgekeurd wordt gaat de huurverlaging in op 1 april 2021.
  • Verzoeken die we in de periode tussen het moment waarop wij voorstellen tot huurverlaging doen en 31 maart binnenkrijgen, worden direct in behandeling genomen. Bij goedkeuring van complete verzoeken gaat de huurverlaging in op 1 april 2021.
  • Verzoeken die we in de periode 1 april tot en met 31 december binnenkrijgen worden direct in behandeling genomen. Bij goedkeuring van complete verzoeken gaat de huurverlaging in op de 1e dag van de 2e maand na het ontvangen van een compleet verzoek.

Met complete verzoeken wordt bedoeld met de juiste en volledige bewijslast en het voldoen aan de voorwaarden.