Wat houdt de 'Wet eenmalige huurverlaging' in?

Op 1 januari 2021 is de ‘Wet eenmalige huurverlaging’ ingegaan. Deze wet bestaat uit twee verplichtingen:

  1. Alle woningcorporaties zijn verplicht in 2021 eenmalig een huurverlaging door te voeren bij een bepaalde groep huurders. Dit zijn huishoudens met een te hoge huur in relatie tot hun inkomen over 2019. Het gaat om de zogenaamde ‘dure scheefwoners’.
     
  2. Als huurders met een aantoonbaar laag inkomen en een hoge huur een verzoek tot huurverlaging indienen, moeten woningcorporaties deze doorvoeren. erbij is het inkomen van de zes maanden voorafgaand aan het verzoek leidend.