Wat zijn de voorwaarden om een verzoek tot huurverlaging te doen?

Wonen Zuid heeft een voorstel tot huurverlaging gedaan aan ruim 1.000 ‘dure scheefwoners’. Er waren drie belangrijke voorwaarden om voor de huurverlaging in aanmerking te komen:

  1. De huurder woont  in een zelfstandige woning en heeft een zogenaamd ‘gereguleerd huurcontract’. 
  2. De netto huur van de woning is hoger dan € 633,25 (bij een huishouden van 1 of 2 personen) of hoger dan € 678,66 (bij een huishouden van 3 of meer personen). Alle inwonende kinderen tellen mee in de huishoudgrootte, ongeacht hun leeftijd.
  3. Huurders hadden in 2019 een (gezamenlijk) bruto huishoudinkomen hebben dat lager dan of gelijk was aan ongeveer €23.700 voor eenpersoonshuishoudens of ongeveer €32.100 voor meerpersoonshuishoudens. 

Op basis van gegevens van de Belastingdienst over inkomens in 2019 bleek dat ruim 1.000 huurders van Wonen Zuid aan deze voorwaarden voldoen. Daarmee zijn zij ‘dure scheefwoners’. Bij die ruim 1.000 huurders hebben we de netto huur per 1 april 2021 verlaagd tot € 633,25 of € 678,66.