Welk inkomen is leidend voor voorstellen of verzoeken tot huurverlaging?

Het gaat in alle gevallen om het (gezamenlijk) bruto huishoudinkomen. Het huishoudinkomen bestaat in dit geval uit de optelsom van de inkomens van de individuele leden van het huishouden, behalve de inkomens van inwonende kinderen tot 27 jaar.

Bij de voorstellen tot huurverlaging door Wonen Zuid aan de huurder wordt uitgegaan van het inkomen in 2019.

Huishoudsamenstelling Inkomen 2019
1 persoon T/m €23.725
1 persoon, AOW-gerechtigd* T/m €23.650
Meerdere personen T/m €32.200
Meerdere personen, van wie tenminste één AOW gerechtigd  T/m €32.075

*AOW-gerechtigd op 1 januari 2021

Bij de verzoeken tot huurverlaging door huurders aan Wonen Zuid wordt uitgegaan van het inkomen van de 6 maanden voorafgaand aan het verzoek.

Huishouden Inkomen laatste 6 maanden maximaal
1 persoon €11.862,50
1 persoon, AOW-gerechtigd* €11.825,00
Meerdere personen €`16.100,00
Meerdere personen, van wie tenminste één AOW-gerechtigd* €16.037,50

*AOW-gerechtigd op 1 januari 2021