Welke huurprijs is leidend?

Het gaat in alle gevallen om de kale huurprijs, oftewel de netto huurprijs van jouw woning. Dat is de huurprijs zonder servicekosten. De netto huur van jouw woning kun je vinden in de tabel die is opgenomen in ons voorstel tot huurverlaging.

Bij sommige huurders staat er ook nog een component ‘kale huur garage e.d. behorende bij de woning’. In die gevallen is de totale kale huur de optelsom van de kale huur van de woning en van deze component. Na huurverlaging komt de totale kale huur uit op € 633,25 voor 1- en 2-persoonshuishoudens en op € 678,66 voor 3-en meerpersoonshuishoudens.

In toekomstige correspondentie van Wonen Zuid komt u de component ‘kale huur garage e.d. behorende bij woning’ niet meer tegen.