Welke voorwaarden gelden er om voor de huurverlaging in aanmerking te komen?

Wonen Zuid doet een voorstel tot huurverlaging aan ‘dure scheefwoners’. Dat zijn huurders met een laag inkomen en een hoge huur. Er zijn drie belangrijke voorwaarden om voor een voorstel van Wonen Zuid tot huurverlaging in aanmerking te komen:

 1. Je woont in een zelfstandige woning met een zogenaamd ‘gereguleerd huurcontract’.
 2. De netto huurprijs is hoger dan € 633,25 (bij een huishouden van 1 of 2 personen) of hoger dan € 678,66 (bij een huishouden van 3 of meer personen). Alle inwonende kinderen tellen mee in de huishoudgrootte, ongeacht hun leeftijd.
  Huurders moeten een (gezamenlijk) bruto huishoudinkomen hebben dat lager is dan of gelijk is aan:
 3. − € 23.725 per jaar, voor eenpersoonshuishoudens onder de AOW-gerechtigde leeftijd.
  − € 32.200 per jaar, voor meerpersoonshuishoudens onder de AOW-gerechtigde leeftijd.
  − € 23.650 per jaar, voor eenpersoonshuishoudens met een AOW-gerechtigde leeftijd.
  − € 32.075 per jaar, voor meerpersoonshuishoudens met een AOW-gerechtigde leeftijd.

Nog 2 opmerkingen over het inkomen:

 1. Er wordt uitgegaan van het inkomen over 2019.
 2. Het inkomen van inwonende kinderen die op 1 januari 2021 27 jaar of ouder zijn telt mee. Als je aan beide voorwaarden voldoet verlaagt Wonen Zuid de huur tot € 633,25 of € 678,66. In de volgende tabel staan per huishoudtype de inkomensgrenzen en de netto huurprijs na de huurverlaging.
Huishouden Inkomen Huurverlaging naar
1 persoon T/m €23.725 €633,25
1 persoon, AOW-gerechtigd* T/m €23.650 €633,25
Meerdere personen  T/m €32.200

2 personen: €633,25
3 of meer personen: €678,66

Meerdere personen, van wie tenminste één AOW-gerechtigd* T/m €32.075

2 personen: €633,25
3 of meer personen: €678,66

 *AOW-gerechtigd op 1 januari 2021

Het initiatief ligt bij Wonen Zuid, je hoeft zelf dus niets te doen. Of je aan de eerste twee bovenstaande voorwaarden voldoet, is bij ons bekend (huurcontract en netto huurprijs). De inkomensgegevens zijn echter niet bij ons bekend. We hebben bij de Belastingdienst de inkomensgegevens opgevraagd van alle huurders van woningen met een netto huurprijs boven de € 633,25. De Belastingdienst stuurt ons, op basis van het inkomen in 2019, een bestand waarin staat of een huishouden in aanmerking komt voor de eenmalige huurverlaging. En zo ja, hoe groot het huishouden is.