Ik heb gereageerd op een woning. Hoe weet ik of ik de woning krijg?

Na de sluitingsdatum van de woningadvertentie kun je op de website van Thuis in Limburg onder “Mijn reacties” zien op welke positie je geëindigd bent. Je kunt ook de positie zien van de kandidaat die als eerste wordt benaderd voor de woning.

De eerste kandidaat op de lijst van Thuis in Limburg die voldoet aan de criteria voor passend toewijzen, krijgt de woning in principe aangeboden, maar het uiteindelijke oordeel ligt bij de woningcorporatie. Er kunnen namelijk omstandigheden zijn waardoor de corporatie de woning niet aan de eerste kandidaat wil of kan aanbieden. Denk bijvoorbeeld aan omstandigheden als een nog openstaande huurschuld, overlastmeldingen uit het verleden en andere individuele omstandigheden die een rol kunnen spelen.