Is het Service Abonnement verplicht?

Nee, het Service Abonnement is niet verplicht. Het is een extra service voor klanten die niet in staat zijn om reparaties en klein onderhoud zelf uit te voeren. Of die het gewoon makkelijk vinden als wij dit voor hen uit handen nemen. Welke reparaties en klein onderhoud we bedoelen staat in het "Besluit kleine herstellingen" van de overheid.