Dagelijks onderhoud

Onder dagelijks onderhoud verstaan we de herstelwerkzaamheden die worden uitgevoerd aan de hand van reparatieverzoeken die worden gemeld door onze huurders. Reparatieverzoeken kunnen per mail, telefonisch, of het klantportaal worden doorgegeven.